Kevätpäivä ja sääntömääräinen kevätkokous

6.4.2019

Lauantaina 6.4.2019 pidetään koko perheen kevätpäivä ja sääntömääräinen kevätkokous.

Lisätiedot tapahtumavastaavilta.

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Kevätkokouksessa käsitellään

  • Avataan kokous
  • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat
  • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Päätetään kokous.

Liitteet