Sim Uu -toiminta

Tanskassa Ko Tae-Jeongin taekwondo-perheeseen kuuluvat muodostavat järjestäytyneen Sim Uu -yhteisön. Suomessa on muutamia taekwondon opettajia, joille Ko Tae-Jeong on myöntänyt viimeisen dan-arvon. Saatuaan Ko'lta nykyiset vyöarvonsa Marcos Kuusjärvi, Henri Nordenswan, Reino Pesonen ja Harri Immonen päättivät ryhtyä säännöllisesti kutsumaan koolle omia oppilaitaan ja heidän oppilaitaan harjoittelemaan Ko Tae-Jeongin taekwondon hengessä. Sitä taekwondoinien joukkoa, jotka tässä ovat mukana, kutsutaan Suomen Sim Uuksi tanskalaisen esikuvansa mukaan. 

Suomen Sim Uu ei ole järjestäytynyt organisaatio eikä sillä ole toimielimiä. Toiminta on perustunut niille ajatuksille, joita edellä mainitut taekwondo-opettajat ovat halunneet painottaa. Koska Ko Tae-Jeong ei enää halua matkustaa ulkomaille opettamaan, on Suomessa nähty leiriohjaajina hänen oppilaitaan. Näistä useimmin Michael Iversen, joka on toiminut myös Ko'n vyökokeisiin ohjaavana mentorina suomalaisille.

Kukin taekwondon opettaja on velvollinen edistämään omaa taekwondoaan eikä yhden opettajan taekwondo välttämättä ole sama kuin toisen. Suomen Sim Uu ei määrittele taekwondon sisältöä, mutta se muodostaa raamin harjoitella Ko Tae-Jeongin oppilaiden kanssa
sitä taekwondoa, jota hän on vuosikymmenet opettanut. Samalla Sim Uu tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin suomalaisohjaajiin ja tuleviin opettajiin sekä vaihtaa ajatuksia taekwondo-toiminnan kehittämisestä omissa seuroissa. Sim Uuhun ei liitytä, vaan siihen sitoudutaan. 

Sim Uu -leirien ei ole tarkoitus olla suuria tai tuottaa voittoa.Siksi niitä ei myöskään laajasti markkinoida. Leireille halutaan mukaan ennen kaikkea samanhenkisiä opettajia ja mustia vöitä, jotta heillä on mahdollisuus harjoitella yhdessä ja kehittää itseään.

Tekstilähde simuu.fi