Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja toimii seuratoiminnan oppaana seuran jäsenille ja seuratoimijoille. Toimintakäsikirja on siirretty täysin nettiversioksi helpomman käytettävyyden vuoksi. Harrastajille tärkeimmät ja yleisimmät toiminnot löytyvät suoraan kotisivujemme valikoista. 

Toimintakäsikirjan päivityksestä ja tietojen ajantasaisuudesta vastaa seuran johtokunta. Toimintakäsikirja päivitetään aina asioiden oleellisesti muuttuessa, kuitenkin vähintään vision ja strategian päivityksen yhteydessä kolmen vuoden välein (päivitetty 1.8.2023).

Seuran toiminta-ajatus, visio ja arvot löytyvät kohdasta yleistä, ja strategiassa nostamme esille käytössämme olevat keinot näiden toteuttamiseksi. 

Toimintakäsikirjan eri osioihin voit tutustua sivuvalikon kautta.

  • Yleistä 
  • Strategia
  • Säännöt
  • Organisaatio ja tehtävät
  • Talous
  • Vuosikello
  • Viestintä
  • Urheilutoiminta eli valmennuksen linjaus
  • Turvallisuus ja ongelmatilanteet