Yleistä

Toiminta-ajatus ~ jatkuva missiomme

Iisalmen Taekwondo on liikuntaan innostava ja paikallisesti hyvin tunnettu liikuntaseura, joka tarjoaa monipuolisia taekwondoharjoituksia turvallisesti ja laadukkaasti kaikenikäisille liikkujille.


Visio 2025

Seuramme visio on kasvaa ja kehittyä aktiivisena, tunnettuna ja luotettavana, tähtimerkkitunnustuksen arvoisena liikuntaseurana, jonka harjoituksissa jokainen liikkuja löytää liikunnan riemun ja uskaltaa haastaa itseään liikunnan parissa.


Ydintoiminta

Ohjaamme eri kohderyhmille suunnattuja taekwondoharjoituksia siten, että jokainen voi oppia ja kehittyä omalta tasoltaan omalla vauhdillaan. Taekwondo-opetuksen painopiste on harraste- ja kuntoliikunnassa, pyrimme mahdollistamaan myös kilpailutoiminnan harrastajillemme.


Arvot ja eettiset linjaukset

Seuramme arvot kunnioitus, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys, laatu ja positiivisuus näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme hyvän mielen kamppailukoulussa. Seuramme sitoutuu Olympiakomitean laatimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan.

Terveelliset elämäntavat ja päihteettömyys nousevat esille niin yhteisissä tapahtumissa kuin tapaamisissakin. 

Toimintamme on kaikille avointa, matalan kynnyksen toimintaa, jotta mahdollisimman monella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus päästä nauttimaan liikunnan riemusta taekwondon hengessä. Kannustaminen ja onnistuminen ovat jatkuvasti läsnä toiminnassamme.

Elinikäisen kasvun, oppimisen ja harjoittelun periaatteiden mukaisesti seurassamme voi aloittaa liikkumisen milloin vain ja minkä ikäisenä tahansa. Harjoituksissa kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti.