Viestintä

Sisäinen viestintä 

Seuran tärkeinpänä tiedotuskanavana toimii seuran omat internetsivut. Sivujen lisäksi harrastajia tiedotetaan sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, harjoitusten yhteydessä sekä seuran salin ilmoitustaululla. 

Seuralla on käytössään suljetut viestiryhmät aikuisharrastajille ja junioriharrastajien huoltajille, joihin voi halutessaan liittyä.

Tiedotuksesta vastaa johtokunta ja ryhmien vastuuohjaajat.

Ulkoinen viestintä

Seuran virallisena tiedotuskanavana toimii seuran omat internetsivut. Internetsivujen lisäksi seuralla on aktiiviset ja julkiset sosiaalisen median tilit (Facebookissa ja Instagramissa). 

Alkavasta kaudesta ja tapahtumista tiedotetaan myös jakamalla seuran mainoksia julkisille ilmoitustauluille esim. kauppoihin.

Ulkoisesta viestinnästä vastaa johtokunta ja johtokunnan erikseen valtuuttamat henkilöt. 

Kriisiviestintä

Seuran ulkoisesta ja sisäisestä kriisiviestinnästä vastaa aina seuran puheenjohtaja tai hänen estyessä seuran varapuheenjohtaja tai muu johtokunnan valtuuttama henkilö. 

Harjoitusten aikana sattuneista tapaturmista, loukkaantumisista ym. ryhmän vastuuohjaaja tiedottaa aina ala-ikäisen harrastajan huoltajia, ja tarvittaessa ilmoittaa tapahtumista myös johtokunnalle.