Talous

Talousohjesääntö

Rahastonhoitaja hoitaa tiliä ja hoitaa yhteyden tilitoimistoon sekä pankkiin. Hän tiedottaa johtoryhmää seuran taloustilanteesta. Rahastonhoitaja varmistaa, että seuran laskut maksetaan ajallaan sekä laskuttaa seuran saatavat. 

Talousarvio ja tilinpäätös

Johtokunta tekee talousarvion tulevaa kautta varten. Seuran tuotot saadaan varustemyynnistä sekä vyökoemaksuista, kun taas kuluiksi koituvat omat leirit, varusteiden hankinnat, seuran omat varusteet, virkistys-, mainonta-, vuokra- ja koulutuskulut sekä stipendit. Säännöllisenä varainhankintana seuralla on harjoitusmaksut ja jäsenmaksut. Vastaavina kuluina ovat liittojen jäsenmaksut, rahoituskulut sekä kirjanpidon ja tilinpäätöskulut. Lisäksi seuralla on satunnaisia tuottoja ja kuluja tehtyjen päätösten ja suunnitelmien mukaan. 

Seuran tilikausi on kalenterivuotinen. Rahastonhoitaja toimittaa kirjanpitäjälle kaikki vaadittavat dokumentit, joita tarvitaan tilinpäätöksen tekoa varten. Tilinpäätös toteutetaan ensimmäisen vuosikvartaalin aikana, jonka jälkeen se toimitetaan johtokunnan kokouspöytäkirjojen kera tilintarkastajalle. Ennen seuran kevätkokousta johtokunta käy läpi tilinpäätöksen ja esittelee sen kevätkokouksessa.

Hankintakäytäntö

Seuran brändiasu-, harjoituspuku-, varuste- ja tarvikehankinnat sovitaan johtoryhmässä. Varustevastaava, salivastaava tai tapahtumavastaava tekee hankinnan ja toimittaa laskun sekä tiedon tilauksen saapumisesta rahastonhoitajalle. Mikäli hankinta maksetaan etukäteen henkilön henkilökohtaiselta tililtä, toimittaa hän rahastonhoitajalle kuitista valokuvan sekä ilmoittaa tilinumero, jonne tehty ostos maksetaan. Hankinnan tehnyt henkilö toimittaa hankinnan seuran salille tai sovittua tilaisuutta varten.

Kaikista seuran hankinnoista löytyvät päätökset johtokunnan kokouspöytäkirjoista.

Laskutuskäytäntö

Seura laskuttaa jäseniään Yhdistysavain-sovelluksella jäsenrekisterin kautta. Jäseniltä laskutetaan jäsen-, harjoitus-, vyökoe- ja tapahtumamaksut sekä tehdyt harjoituspuku ja -varuste sekä brändivaateostot. Yhdistysavaimen laskutuksen voivat tehdä kaikki johtokunnan jäsenet kirjautumalla sovellukseen.

Yhteistyökumppaneita tai ulkopuolisia palveluntilaajia seura laskuttaa laskupohjalla, joka lähetetään aina ensisijaisesti sähköpostitse, mutta tarvittaessa paperisena. Laskut toimittaa pääasiasiallisesti seuran rahastonhoitaja.

Palveluseteleiden vastaanottokäytäntö

Seura ottaa täysi-ikäisiltä jäseniltään vastaan harrastusmaksuja ePassin sekä Smartumin sovellusmaksuilla ja seteleillä. Sovelluksen kautta tehdyistä maksuista saapuu tieto rahastonhoitajalle, jolla on sovellusten tunnukset maksutositteita varten. Fyysiset maksusetelit toimitetaan rahastonhoitajalle, joka lähettää ne kerran vuodessa eteenpäin maksupalveluntarjoajalle.

www.epassi.fi

www.smartum.fi 


Varainhankinta

Pääasiallisen tuoton Iisalmen Taekwondo ry saa jäsen-, harrastus- ja vyökoemaksuista. Varoja pyritään hankkimaan myös talkootöillä, myyntituloilla sekä tapahtumia järjestämällä. Seuran toiminnan tukemiseksi haetaan lisäksi tukia ja avustuksia, seura voi ottaa vastaan myös lahjoituksia.