Sääntömääräinen kevätkokous 21.4.2024

6.4.2024

Kokouskutsu

Paikka: Seuran sali, Antinkatu 10

Ajankohta: 21.4.2022 klo 16:00

Kevätkokouksessa käsitellään

  • Avataan kokous
  • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat
  • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Päätetään kokous.