Seuran kevätpäivä ja sääntömääräinen kevätkokous 22.5.2021

19.5.2021

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Iisalmen Taekwondo Ry

Paikka: Seuran sali, Antinkatu 10

Ajankohta: 22.5.2021

Aikataulu:

Klo 12-13 tapahtuman aloitus ja kevätkokous 

Klo 13-14 Taekwondoharjoitus

Klo 14 alkaen vapaata yhdessäoloa

Kevätkokouksessa käsitellään

  • Avataan kokous
  • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat
  • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminantarkastajan antama lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Päätetään kokous.