Seuran sääntömääräinen syyskokous

18.10.2020

Kiitokset syyskokoukseen osallistuneille.

Johtokunta 2021

 • Puheenjohtaja kaudella 2021-2022
  • Jari Kanninen
 • Uudet jäsenet
  • Kim Malmberg (jäsen)
  • Kirsi Rautiainen (jäsen)
  • Kari Hyvärinen (varajäsen
 • Toimintakausi jatkuu
  • Birgit Tikkanen, jäsen 
  • Kimmo Varis, jäsen 
  • Veera Kajanus, jäsen
  • Pekka Taskinen, varajäsen 


Syyskokouskutsu.

Aika: 31.10.2020 klo 12:30 - 13:00

Paikka: Seuran sali, Antinkatu 10

Syyskokouksessa käsitellään

 • Avataan kokous.
 • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 • Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 • Vahvistetaan liittymis- , jäsen  ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.
 • Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,  joissa seura on jäsenenä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Päätetään kokous.

Johtokunta 2019-2020

 • Jari Kanninen, puheenjohtaja (erovuorossa)
 • Kirsi Rautiainen, jäsen (erovuorossa)
 • Ossi Heikkinen, jäsen (erovuorossa)
 • Nina Korpihalla, varajäsen (erovuorossa)
 • Kimmo Varis, jäsen (toimintakausi jatkuu 2021)
 • Veera Kajanus, jäsen (toimintakausi jatkuu 2021)
 • Birgit Tikkanen, jäsen (toimintakausi jatkuu 2021)
 • Pekka Taskinen, varajäsen (toimintakausi jatkuu 2021)

Ehdokkaat kaudelle 2021-2022Puheenjohtaja:


Johtokunta

 • Kirsi Rautiainen
 • Ossi Heikkinen
 • Kim Malmberg
 • Kari Hyvärinen