Syyskokokouskutsu

16.10.2019

Aika: 30.11.2019 klo 14-17

Paikka: Seuran sali, Antinkatu 10

Syyskokouksessa käsitellään

 • Avataan kokous.
 • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 • Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 • Vahvistetaan liittymis- , jäsen  ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.
 • Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,  joissa seura on jäsenenä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Päätetään kokous.

Nykyiset jäsenet

 • Jari Kanninen, puheenjohtaja (toimintakausi jatkuu)
 • Kirsi Rautiainen, jäsen (toimintakausi jatkuu)
 • Ossi Heikkinen, jäsen (toimintakausi jatkuu)
 • Petri Saarinen, jäsen (erovuorossa)
 • Ilkka Liljeblad, jäsen (erovuorossa)
 • Birgit Tikkanen, jäsen (erovuorossa)
 • Simo Jokinen, varajäsen (erovuorossa)
 • Nina Korpihalla, varajäsen (toimintakausi jatkuu)

Ehdokkaat

 • Birgit Tikkanen
 • Simo Jokinen
 • Kimmo Varis
 • Veera Kajanus
 • Pekka Taskinen